×

Some info from messenger...

Polityka prywatności

Polityka prywatności :

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu EUROBID.PL oraz warunki wykorzystywania plików Cookies.

EUROBID LTD. dba aby przekazane dane osobowe nie zostały udostępnione osobom nieupoważnionym, jak również aby były one przetwarzane zgodnie z właściwą ustawą prawa UE ( RODO ) o ochronie danych osobowych, o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych przedmiotowo właściwych.

§ 1

Postanowienia wstępne

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, przekazanych podczas rejestracji do serwisu EUROBID.PL jest SUPERBID LONDON LTD.  195 Woodmansterne Road, London, SW16 5UB, Company number 07865749, Incorporated on 30 November 2011
 2. Poniższe pojęcia należy rozumieć w sposób następujący:

Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała prawidłowej rejestracji w Serwisie i ma dostęp do swojego Konta. Osoba identyfikowana jest poprzez                           Login oraz Hasło;

Operator – SUPERBID LONDON LTD.  195 Woodmansterne Road, London, SW16 5UB, Company number 07865749, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Dariusz Dębowski, Luborzyca 209, 32-010 Kocmyrzów, NIP: 6781459296;

Serwis – prowadzone przez Operatora usługi transakcji on-line, utrzymywane w domenie EUROBID.PL, w ramach których Operator organizuje Zakupy Kup Teraz oraz Aukcje, jak również umożliwia zakup praw do jednorazowego Przebicia lub Przebicia przez Automat, wykonywanie Przebić oraz Przebić przez Automat;

Cookies – informacja zapisywana przez serwer na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkownika w pliku tekstowym, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się odpowiednio z tego komputera lub innego urządzenia końcowego Użytkownika;

Cookies sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

Cookies stałe – pliki Cookies przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W przypadku użycia pojęć niezdefiniowanych w ust. 2 powyżej, należy interpretować je zgodnie z Regulaminem Serwisu

§ 2

Polityka ochrony danych osobowych

 1. Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora w celu świadczenia usług.
 2. Przekazywanie danych osobowych Użytkowników jest dobrowolne.
 3. Dane Użytkowników Serwisu podlegają ochronie stosownie do właściwych przepisów prawa UE o ochronie danych osobowych.
 4. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych. W szczególności może żądać ich uzupełnienia, skorygowania oraz usunięcia posiadanych przez Administratora danych osobowych.
 5. Bez wyraźnej zgody Użytkownika, Administrator nie ujawnia danych osobowych, z zastrzeżeniem ust. poniżej.
 6. Administrator może udostępnić dane osobowe Użytkownika podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane na najwyższej klasy sprzęcie w specjalnej strefie bezpieczeństwa. Dostęp do nich mają tylko i wyłącznie upoważnione osoby, które są zobowiązane do zachowania uzyskanych danych osobowych oraz innych informacji w tajemnicy.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do zachowania danych osobowych Użytkownika do czasu uregulowania przez Użytkownika  zaległości płatniczych wobec Operatora Serwisu lub też do czasu wyjaśnienia okoliczności związanych z naruszeniem Regulaminu przez Użytkownika i ustaleniem jego odpowiedzialności.
 9. Użytkownik akceptując REGULAMIN oraz POLITYKĘ PRYWATNOŚCI, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora serwisu Eurobid drogą elektroniczną

§ 3

Zakres i gromadzenie danych osobowych

 1. Administrator, w zakresie uzasadnionym niezbędną weryfikacją Użytkownika, może poprosić o podanie w szczególności następujących danych osobowych:
  1. 1.1. Imię i nazwisko
  2. 1.3. Adres;
  3. 1.4. Numer telefonu;
  4. 1.5. Adres e-mail.
 2. Administrator może, zarówno w trakcie rejestracji w Serwisie, jak i Programie Partnerskim w dowolnie obranym momencie, poprosić o przesłanie stosownego dokumentu tożsamości, w celu weryfikacji danych, o których mowa w ust. poprzedzającym, jak również w celu sprawdzenia czy Użytkownik jest osobą pełnoletnią.

§ 4

Polityka dotycząca Cookies

 1. Operator oświadcza, iż podczas korzystania z Serwisu internetowego EUROBID.PL, w komputerze Użytkownika zapisywane są pliki Cookies. Zapisanie Cookies nastąpi za uprzednią zgodą Użytkownika. Brak wyrażenia zgody na zapisanie Cookies wyklucza korzystanie z Serwisu czy z Programu Partnerskiego.
 2. W ramach Serwisu oraz na stronie Programu Partnerskiego, stosowane są pliki Cookies sesyjne oraz Cookies stałe.
 3. Cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 4. Zawartość Cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą Cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z Serwisu.
 5. Operator przechowuje Cookies na komputerach Użytkowników w celu:

5.1. Utrzymania sesji Użytkownika  (po zalogowaniu);

5.2. Sprawdzenia tożsamości Użytkownika;

5.3. Lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkowników;

5.4. Zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień Użytkownika;

5.5. Badania poprawności przebiegu Kup Teraz oraz Aukcji.

       6. Operator nie odpowiada za zawartość Cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których hiperłącza umieszczone są na stronie Serwisu EUROBID.PL.

       7. Użytkownik w każdym czasie ma możliwość zmienić zakres bądź ograniczyć dostęp do plików Cookies w swoim urządzeniu poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

       8. Użytkownik w każdym czasie może usunąć pliki Cookies korzystając z funkcji przeglądarki internetowej, której używa. Jeżeli pliki cookies zostaną usunięte w trakcie korzystania z serwisu, może to powodować nieprawidłowości w działaniu serwisu, za co Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności.

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik  zawsze może skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania ich danych osobowych przez Administratora oraz zwrócić się z prośbą o usunięcie ich danych osobowych w całości bądź w określonej części.
 2. Adres, pod którym można skontaktować się z Administratorem:  
 • SUPERBID LONDON LTD.  195 Woodmansterne Road, London, SW16 5UB, UK   
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Dariusz Dębowski, Luborzyca 209, 32-010 Kocmyrzów, PL

Preferowany kontakt wyłącznie drogą mailową :

E-mail: bok@eurobid.pl, bok.eurobid@gmail.com